Vi är Arbetskraftiga

Ett arbetsintegrerande företag som sköter inne- och utemiljöer och bemannar företag inom den gröna näringen. Vi verkar för att realisera ett grönt och öppet samhälle där alla människor ges möjligheten till en varaktig och trygg sysselsättning. Hos oss står kvalitet, trygghet, flexibilitet och hållbarhet i fokus.

Snabb serviceförfrågan
Om Arbetskraftiga

Fastighets- och grönyteskötsel för ökad sysselsättning

Arbetskraftiga är ett nystartat arbetsintegrerande företag i Helsingborg som har som syfte att med fastighets- och grönyteskötsel samt bemanning verka för ökad sysselsättning för utlandsfödda som har svårt att få eller behålla arbete.

 
Vår mission

Att tillhandahålla tjänster inom fastighets- och grönyteskötsel till privat- och företagskunder som bidrar till social och yrkesmässig integration av utlandsfödda som har svårt att få eller behålla arbete samt motverkar segregation.

Vår vision

Ett grönt och öppet Helsingborg och Skåne där varje människa ges möjligheten att få en varaktig och trygg sysselsättning. Med kvalitet, trygghet, flexibilitet och hållbarhet i fokus, ska vi skapa ett Helsingborg och Skåne kännetecknat av interkulturell samlevnad, jämlikhet, livskvalitet och framtidstro.

heart, leaves, foliage-1192662.jpg

Våra tjänster

Grönyteskötsel med kvalitet, trygghet och flexibilitet i fokus

Behöver ni hjälp?

Få kostnadsfri rådgivning och offert

Kontor

Helsingborg

Arbetskraftiga finns i och utgår ifrån Helsingborg, Skåne och har detsamma som sitt verksamhetsområde.

Besöksadress:
Södergatan 76
252 19 Helsingborg

Telefon
(+46) 073-513 11 75

E-post
info@arbetskraftiga.se

Intresseanmälan

Kostnadsfri rådgivning och offert